Loading Downloads
3Episodes
Category: Arts:Books

Podcast by paperyard

EP.14 ฮ่องกง เมืองหนังสือที่คนไม่อ่านหนังสือ

August 15, 2019

"ฮ่องกง" เป็นเมืองท่าที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ที่นี่มีแัตราการยืมหนังสือจากห้องสมุดมากกว่า 48 ล้านเล่มต่อปี มีร้านหนังสือมากกว่า 1,500 ร้าน รวมถึงมีงานหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอย่าง Hong Kong Book Fair ที่มีคนเข้างานปีละไม่ต่ำกว่าล้านคน

แต่คนที่นี่กลับไม่ชอบอ่านหนังสือ

มันเป็นไปได้เช่นไร ทั้ง ๆ ที่มีการเข้าห้องสมุดเยอะขนาดนี้ มีการซื้อขายหนังสือมากขนาดนี้ อะไรคือสาเหตุที่ทำให้ฮ่องกงกำลังจะกลายเป็นเมืองที่วัฒนธรรมการอ่านหายไป